Firmy

Firmy

OZP Management s.r.o. poskytuje možnost náhradního plnění.

Náhradní plnění vyplývá ze zákonné povinnosti (zák. 435/2004 Sb.) podnikatelských subjektů, kteří zaměstnávají více než 25 zaměstnanců, zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% z celkového počtu zaměstnanců. V případě, že tuto uloženou povinnost neplní, je ze zákona povinen odvádět do státního rozpočtu 2,5 násobek průměrné mzdy za zaměstnance za kalendářní rok.

Tím, že podnikatelský subjekt (uživatel) využije možnosti umístění zaměstnanců OZP Management s.r.o., dochází k značným ekonomickým úsporám. 

Cena: cena za poskytnutého zaměstnance se zdravotním postižením je stanovována individuálně dle pozice, do které bude zaměstnanec zařazen uživatelem v návaznosti na výši odměňování zaměstnanců v adekvátních profesích.

Cenová nabídka: je vždy zpracována dle požadavku služeb, které mají být poskytovány podle podkladů dodaných ze strany podnikatelského subjektu (uživatele). Údaje předané uživatelem jsou zásadně považovány za důvěrné.

Podmínka: Uzavření rámcové smlouvy o umisťování zaměstnanců OZP Management s.r.o. u uživatele, tj. u právnické nebo fyzické osoby ve smyslu zákona č. 435/2004 Sb.